Maasaunan rakentaminen

Tee se itse

Holvisaunan maasaunapaketti sisältää harkkosarjan ja kiukaan, sekä lauteiden lisäksi selkeän rakennusohjeen ja rakennepiirustukset. Toimitamme myös tarveaineluettelon, johon on laskettu määrät itsehankittaville rakennustarvikkeille, kuten teräksille laasteille, ilmastointiputkille ym.

Pihasaunan/maasaunan rakennuslupa

Pihasauna on luvanvarainen hanke. Paikallinen rakennuslupaviranomainen päättää minkäasteisen luvan holvirakenne vaatii. Holvisaunan lupa-asiohin myönteisesti vaikuttavia asioita ovat ympäristöön sulautuvuus ja paloturvallisuus. Etenkin rinnetontilla holvisauna istuu luontevasti ympäröivään maisemaan. Savusaunan lupaprosessissa palamattomuudella on merkittävä etu.

Lupakuvat

Lupakuvat (painetut/sähköiset) sisältyvät saunapakettiin. Mikäli haluat saada pelkät piirustukset varmistaaksesi lupa-asiat ennen kaupan tekoa, onnistuu sekin. Veloitamme perusmallien lupakuvista alk. 250,- ja summa hyvitetään kaupan toteutuessa loppusummasta. Voit tilata haluamasi perusmallin lupakuvat joko soittamalla, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella.

Maasaunan pystytys

JR-harkko on suunniteltu tee-se-itse-rakentajat huomioiden. Vaakasauma muurataan normaalisti laastisaumalla. Pystysaumat voidaan latoa puskusaumoin, ja ladonnan jälkeen pystysaumaan jäävä jälkivalu-ura on helppo täyttää laastilla.

Kaivuutöiden jälkeen tehdään betoniantura tiivistetylle sora-alustalle
Muurauslaastina käytetään valmisharkkolaastia tai muuraussementtiä. Tartunnat tehdään muurattaessa ensimmäistä kerrosta.
Jokaiseen vaakasaumaan asennetaan
2 kpl 6 mm terästä. Pilarivahvistusreiät tehdään joka kerroksella kuvissa
merkittyihin kohtiin.
Hormi yhdistetään seinämuuraukseen
raudoituksella joka kerroksella.
Oven pieliin asennetaan puut ja seinään kiinnitetän eristelevy. Oviaukkojen yläpuoleisiin seiniin asetetaan teräkset
Savusaunassa lämmitysaukko muotoillaan timanttilaikalla.
Kun seinämuuraus on kuivunut, tehdään
kaikki tarvittavat läpiviennit harkon
kevennysreiän kohtaan. Kattokaarien latomista varten
tehdään työaikaiset tukipuut.
Kaarisaumat täytetään laastilla ja asennetaan taivutetut teräkset.
Piipun ja holvikaton väliin tehdään muuraus tai betonivalu.

Holvikatto ja seinä liitetään toisiinsa raudoituksella ja jälkivalulla. Väliseinien ja päätyseinän yläosat täytetään laastilla kaariharkkojen yläpinnan kanssa samaan tasoon ja muotoillaan harkot holvin muotoon. Rakenne eristetään kauttaaltaan ennen rakenteen maatäyttöä.

Työn teettäminen

Vaikka ohjeistukset ovat perusteelliset ja apua tarjoamme sekä puhelimitse että viestein, niin aina itse tekeminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto. Työtarjouksia kannattaa pyytää tee-se-itse-henkisiltä tekijöiltä tai ammattirakentajilta. Olemme koonneet listan Holvisaunan pystyttäneistä tekijöistä, kysy yhteystietoja meiltä, katsotaan löydetäänkö yhdessä lähialueeltasi potentiaalinen pystyttäjä.