Tietosuojaseloste

Holvisaunat Oy:llä olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee www.holvisaunat.fi verkkosivustoa, markkinointirekisterin (lomakkeet) tietojen käsittelyä ja käyttöä. Käyttäessäsi verkkosivustoa suostut noudattamaan tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme muun muassa, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoa keräämme ja käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien. Päivitämme tietosuojaselostetta lainsäädännön tai toimintamme muuttuessa, joten pyydämme sinua käymään tällä sivulla aika ajoin.

1. Rekisterin pitäjä

Holvisaunat Oy
Rahtitie 2
27510 EURA

2. Rekisterin nimi ja yhteyshenkilö

Rekisterin nimi: Holvisaunat Oy:n markkinointirekisteri.
Rekisterin yhteyshenkilö: Kirsi Ruusunen (Holvisaunat Oy)
Puh. 050 342 5234
kirsi.ruusunen@holvisaunat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Holvisaunat Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Verkkosivustolla tehdään asiakkaan verkkokäyttäytymisen perusteella profilointia, jonka pohjalta voidaan kohdentaa markkinointitoimenpiteitä. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin. Tietojen käsittelyperuste on asiakkaan suostumus. Käyttäjällä on mahdollisuus valita antamiensa tietojen laajuus ja verkkosivuja voi käyttää myös luovuttamatta tietoja.

Henkilötietojen kerääminen, tallettaminen ja säilytys toteutetaan siten, että henkilötietolainsäädännön mukaiset vaatimukset tietojen käsittelystä, säilytyksestä ja tietoturvasta täyttyvät asianmukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Holvisaunat Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin täyttämällä tällä sivustolla olevan lomakkeen. Asiakas päättää itse antamiensa tietojen laajuudesta.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Nimi ja yhteystiedot: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto: asiakkaan antama lisätieto tuotteeseen/projektiin liittyen.
Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

5. Evästeiden käyttö

Keräämme evästeiden (“cookies”) avulla verkkosivujemme ja -palveluidemme käyttöä (mitä, miten ja milloin palveluita käytetään) ja käyttömääriä koskevia tietoja sekä käyttäjän päätelaitetta (esim. käytetty selain, näytön resoluutio, IP-osoite jne.) koskevia tietoja verkkosivujemme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa tämän päätelaitteelle, eikä pelkästään sen avulla voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Evästetietoja voidaan myös yhdistää henkilötietoihin markkinointiviestien personoimiseksi ja kohdistamiseksi. Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö selaimensa asetuksia muuttamalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sähköisen lomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen sekä verkkokäyttäytymisen kautta.

7. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään 5 vuotta siitä hetkestä, kun rekisteröity on liittynyt rekisteriin.

8. Tietojen luovutukset ja pääsy rekisteriin

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ilman asiakkaan erillistä suostumusta. Pääsy rekisteriin on ainoastaan Holvisaunat Oy:n toimihenkilöillä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

10. Markkinointiluvan peruminen, tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa perumalla se ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle sähköpostiviestillä.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää kokonaan poistamaan häntä koskevat tiedot rekisteristä. Tarkastus- tai poistamispyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2) ja pyyntöön tulee liittää todistus henkilöllisyydestä (skannattuna tai kopiona).